Oñatiko Xamanak

  IZENA: Oñatiko Xamanak

 

AZKEN XEDEA:
JARDUERAK TITULUA HELBURUA BALIABIDEAK JAISTEKO EBALUAZIOA OHARRAK
H
A
S
I
E
R
A

F
A
S
E
A
1.JARDUERA Xamanen inguruko aurrezagutzak identifikatzen Ikasleek dituzten aurrezagutzak identifikatzea eta lan-ildo bat proposatzea. Irakasleak egingo duen galdera sorta  Galdera sorta    
2.JARDUERA Xamanen inguruko galderak Aurretik identifikatutako aurrezagutzak jolas baten bidez konfirmatzea. Honen ostean asanbladan ondorioak aterako dituzte. Fitxa      
3.JARDUERA Oñatiko Xamanen istorioak Aurreko ariketan baliatutako informazioaz, guztion artean zerbait sortzea bat-batekotasunaren bitartez.     Entzute aktiboa, koherentzia, errespetua… behatuko dira hemen.  
G
A
R
A
P
E
N

F
A
S
E
A
4.JARDUERA Historiaurreko jendartea eta landareen erabilera (aurrezagutzak) Aurreko jolaseko galdera bati eutsita (landareena), zer landare ezagutzen dituzten esatea eta historiaurrean zertarako erabiliko ote ziren pentsatzea  Esaldien Fitxa      
5.JARDUERA Oñatiko Xamanaren liburua Oñatiko landaredia ezagutu eta denok batera irakurketa kolektiboa egitea (denen artean aukeratuko dute zer irakurriko duten) eta honez gain, amaierako helburua zehaztea. Xamanaren Liburua Xamanaren Liburua    
6.JARDUERA Klanak sortzen eta Xamanak izendatzen Taldeak sortu eta klanak izendatzea. Behin hori eginda klan bakoitzeko Xamana nor den erabakiko da. Hau garrantzitsua da jarraian egingo den prozedurarako.        
E
K
O
I
Z
P
E
N

F
A
S
E
A
7.JARDUERA Klaneko Xamanaren bizipenak antzezten Talde bakoitzeko Xamanari egiteko bat finkatuko zaio. Hori aintzat hartuta, talde bakoitzak istorio xume bat sortu beharko du. Baldintza bat dago eta landareak erabili beharko dituzte. Eta lortu beharko dituzte. Ondoren, Edabearen fitxa bete beharko dute. Landareak, ontzi bat, ura… Edabearen fitxa      
8.JARDUERA Egindakoa gelakideei aurkezten Denon aurrean antzerkia egin eta edabea prestatu        
9.JARDUERA Bizitakoaren eta ikusitakoaren ondorioak atera Asanbladan, jorratutako gaiei espazio bat eskaintzea eta guztiok batera ondorioak ateratzea. (Gaixotasunak, errealitateaz haragoko gertaerak, heriotza izango lirateke jorratu beharreko gaiak).        
10.JARDUERA Egindako bidea ebaluatzen Talde txikietan egindako lanaren autoebaluazio eta koebaluazioa egitea. Marrazki bidez egitea gomendatzen da. Ostean azalpena eman beharko du. Hau egin ostean iritziak bateratu egingo dira. A3ko paper zuri bat   Irakaslearen behaketa eta bakoitzaren marrazki eta azalpena.  
Kontaktua:
Ane Ormazabal → aneormazabal@hotmail.com 

DESKARGATZEKO:

WORD DOKUMENTUA

PDF DOKUMENTUA