Oñatiko herri eragileak

  IZENA: Oñatiko herri eragileak
AZKEN XEDEA: Azken xedea izango da gela guztiaren artean Oñatiko herri eragileren batekin sormen lan bat (sortzaileen kasuan) edo ekintza puntual bat antolatzea (elkarte eragileen kasuan).
JARDUERAK TITULUA HELBURUA BALIABIDEAK JAISTEKO EBALUAZIOA OHARRAK
H
A
S
I
E
R
A

F
A
S
E
A
1.JARDUERA

Oñatiko talde eta
artistak

Oñatiko kultur eta herri eragileen gaineko
aurrezagutzak piztea irakasleak gidatuko duen
elkarrizketa baten bidez.
     

 

2.JARDUERA Eltzia ezagutzen Eltzia egitasmoa sakonago ezagutzea txosten
eta bideo batzuen bitartez.
 ● Zer da ELTZIA?
https://www.youtube.com/wat ch?v=5ytz0wuEK6A
(Laburpena)
https://www.youtube.com/wat ch?v=MhIZOxVox14 (Historia
luzeagoa)
● Lehen pausoak (SPOTA):
○ https://www.youtube.com/wat ch?v=HBLvWoIdCOo
● Talde batzuen egoera ELTZIA
aurretik:
○ https://www.youtube.com/wat ch?v=RgPyRR4d2JU
Oñatiko kultur
eta herri
mugimendua
eta Eltzia
(Txostena)
   
3.JARDUERA Zer egitea dugu
gustoko
Norberaren zaletasunen inguruan
barne-irakurketa egitea eta gelako jendea
ezagutzea.
  Barrura begiratzeko fitxa    
G
A
R
A
P
E
N

F
A
S
E
A
4.JARDUERA Nire gustoak
jorratzen

Taldearen zaletasunak jorratzen dituen taldeak
bilatu, aurkitu, ikertu eta harremanetan jarri.

Informazioa bilatzeko baliabideak (internet,
kontzejupetik…)

 

   
5.JARDUERA Jendea
ezagutzen
Lankidetza proposatuko zaion talde edo
norbanakoa elkarrizketatzea egiten duen
lanaren inguruko informazioa ezagutzeko.
       
6.JARDUERA Taldean erabaki Taldean azken lanak zer forma hartuko duen
erabakitzea herri edo kultur eragile horren
oniritziarekin.
       
E
K
O
I
Z
P
E
N

F
A
S
E
A
7.JARDUERA Eragileekin
informazioa
trukatu

Azken xedea izango den hori posible bihurtzeko
jarraitu beharreko planifikazio xume bat egitea
eragilearekin batera.

       
8.JARDUERA Proiektua
elikatzen
Egitera ausartu diren proiektua elikatu eta
amaitzea edo ekintzaren data zehaztea (ekintza
puntualen kasuan).
       
9.JARDUERA Egun handia! Taldeka egindako proiektuaren aurkezpena
egitea.
       
10.JARDUERA Ebaluatzen Egindako bidea ebaluatzea.  Folio zuri bat (forma batekin)      

KONTAKTUA:
komunikazioa.eltzia@gmail.com / ekt.eltzia@gmail.com

 

DESKARGATZEKO:

WORD DOKUMENTUA

PDF DOKUMENTUA