Oñatiko merkatariak

  IZENA: Oñatiko merkatariak

AZKEN XEDEA: Azken xedea izango da taldeka Oñatiko komertzio batekin elkarlanean promoziorako kanpaina bat egitea.
JARDUERAK TITULUA HELBURUA BALIABIDEAK JAISTEKO EBALUAZIOA OHARRAK
H
A
S
I
E
R
A

F
A
S
E
A
1.JARDUERA

Oñatiko denda

Oñatiko denden inguruko aurrezagutzak
aktibatzea eta erosketa-ohituren inguruko
tertulia sortzea.
HURRETIK GALA
1:29:40. min - 1:32:30.min
   

 

2.JARDUERA Bideoaren
inguruan
etxekoekin
hausnartzen
Bideoak planteatzen duen gaiaren inguruan
etxekoei elkarrizketa bat egitea eta ondorioak
partekatzea.
  Inkesta egiteko orria    
3.JARDUERA Zer egin
dezakegu guk?
Azken xedea zehaztea Txanda elkartearen
inguruko oinarrizko informazioa jaso ostean.
http://www.txanda.eus/eu/      
G
A
R
A
P
E
N

F
A
S
E
A
4.JARDUERA Oñatiko merkataritza (eta emakumeen garrantzia)
ezagutzen

Lantaldeak sortzea eta talde horietan Oñatiko
merkataritzaren inguruko txostentxoak lantzea
eta informazio inportanteena azpimarratzea.

 Txosteneko gaiak:
-JATEKOAK
-ERREKADISTAK
-JANZTEKOAK
-OSTALARITZA
-ZERBITZUAK

TXOSTENA

   
5.JARDUERA Historia
partekatuz
Landu duten testuetako informazio
esanguratsua talde handian konpartitzea.
  Orri mutua    
6.JARDUERA Negozioaren
aukeraketa
Taldeka, promozio kanpaina norekin batera
egingo duten erabakitzea Txandako webgunea
arakatuz.
http://www.txanda.eus/eu/      
E
K
O
I
Z
P
E
N

F
A
S
E
A
7.JARDUERA Aurrez-aurre

Aukeratutako negozioaren jabe edo langileekin
zuzeneko harremana egitea eta elkarrizketa bat
egitea, proposamena luzatuz.

       
8.JARDUERA Kanpaina
diseinatzen
Taldeka kanpaina diseinatzea, merkatariak
emandako informazioa oinarritzat hartuta.
Hainbat      
9.JARDUERA Kanpaina eta
honen
aurkezpena.
Kanpaina bera burutu eta honen aurkezpena
egitea.
       
10.JARDUERA Ebaluazioa Bidearen ebaluaketa egitea eta azken ondorioa
ateratzea.
  Orri mutua    

KONTAKTUA:

-TXANDA: 943037700 eta txanda.eus (harremanetan jarri atalean).

 

DESKARGATZEKO:

WORD DOKUMENTUA

PDF DOKUMENTUA