Oñatiko arkeologoak (Hezurdura)

IZENA: Oñatiko Arkeologoak
AZKEN XEDEA: Azken xedea izango da ikusi eta ikasitako guztiarekin talde bakoitzak gehien interesatzen zaion erreproduzitutako objektuaren istorio erreala sortu eta prentsaurreko batean aurkeztea.
DENBORA TITULUA HELBURUA BALIABIDEAK EBALUAZIOA TEKNIKA OHARRAK
H
A
S
I
E
R
A

F
A
S
E
A
1.JARDUERA Aurrezagutzak identifikatzen Ikasleek dituzten aurrezagutzak identifikatzea eta lan-ildo bat proposatzea Irakasleak egingo duen galdera sorta
2. JARDUERA Goienako bideoaren azterketa Aurreko lan-ildoaren azalpenak ematen dituen bideoa aztertzea. Eta ondoren asanbladan denon artean komentatzea zer ikusi duten; behar badute euren apunteak erabiliz. Bideoa eta paper zuri bat (eurek nahi duten eran apunteak hartzeko - batzuek hitzak, beste batzuek marrazkiak, zenbakiak eta beste batzuek ezer ez…) Behaketa eta apunteen papera
3.JARDUERA Objektuaren aukeraketa Aztertu ostean bakoitzari gehien interesatzen zaion objektua aukeratu eta paperean azaltzea(marraztuz, hitza jarriz…) ostean (hurrengo jardueran) taldeak egiteko -komunean dituzten interesak aintzat hartuz-. Papera
G
A
R
A
P
E
N

F
A
S
E
A
4.JARDUERA Arkeologo izan! Arkeologo baten ezaugarriak zein dire nondorioztatzea eta euren izaerarekin konparatzea. Helburua izango da besteen aurrean zaurgarri agertzeari beldurra pixka batuxatzea. (Abenturak, beldurrak…hausnarketarako tartea eta nork bere beldurrak azaleratzeko momentua, laguntza eskatzeko momentua...) Parte hartzea behatuko du irakasleak. Asanblada
5.JARDUERA Arkeologoak izaten Aukeratu duten objektuaren FITXA betetzea:Jolasa izango da. Talde bakoitzak aukeratu duen objektuaren fitxaren pieza bakarra izango du. Beste guztiak kaxa batean ”LURPERATUTA” egongo dira eta kolore berdineko fitxak topatu behar dituzte eta banan banan taldearen mahaira eraman eta eraman ostean erreleboa pasa beste taldekideei Fitxa osatu arte. Ondoren bertan agertzen den informazioa interpretatu eta FITXA bete beharko dute. Puzzlea eta FITXA Irakaslearen behaketa eta FITXA
6.JARDUERA Erreplikak egiten Aukeratutako objektuaren ERREPLIKA egitea. Nahi duten materialarekin ikusi duten objektuaren erreplika egingo dute nahi duten detaileak gehituz. Buztina, plastilina, papera,kartoia, guraizeak, kola…
E
K
O
I
Z
P
E
N

F
A
S
E
A
7.JARDUERA Erreplikako istorioa sortzen Egindako erreplikaren istorioa sortzea taldeek Inork beharko balu papertxoren bat.
8.JARDUERA Egindakoa gelakideei aurkezten eta prentsaurrekoa antolatzen Asanbladan, egin dutena labur aurkeztu, istorioa kontatu eta prentsaurrekoa antolatu (joango direnei abisua pasatu, adibidez) Talde bakoitzak aurreikusten duena; ahalik eta baliabide gutxienekin
9.JARDUERA 3. zikloko ikaskideentzat aurkezpena egiten Prentsaurrekoa egitea Talde bakoitzak aurreikusten duena + egindako objektua
10.JARDUERA Egindako bidea ebaluatzen Egindakoaren bidearen errepaso bat egitea.
EGINDAKO IBILBIDEA MARRAZTEA.
Hori izango da ebaluazioaren zati bat.
Kartulina erraldoia (6-edo elkarren segidan itsatsita) edo paper erraldoia. Irakaslearen behaketa eta ibilbidearen orria. Non hasi ginen eta non gaude.