Zer daukagu gaur egun Oñatin?

  • Zer dakigu egungo Oñatiko euskeraren inguruan? (Gramatika, ezaugarri orokorrak… sakonago)
  • nola bizi dugu euskara oñatiarrok?
    • Euskararen egoera
      • Erabilera, kale neurketak…
    • Zer egiten den euskararen eta euskal kulturaren alde
      • Sorkuntza, Euskara Elkarteak…
    • Zein dira Oñatiko eragile esanguratsuenak? Zer mugimendu dago?
      • Herri eragileak
      • Kultur eragileak
      • Elkarteak oro har
    • Oñatiko artista esanguratsuenak zein dira?
      • (izen andana… artista zentzu zabalean)
      • Kantu, dantza, koadro, argazki… esanguratsuak?
    • Herri baratzak daude Oñatin, baina, zer dira?

Oñati kokatuz

Oñati

  • Zein da Oñatiren kokapen geografikoa?
  • Nolakoa da herriaren planoa?
    • Oñatiko kaleak
      • Zeren arabera jartzen diote izen bat edo beste bat kale bati. (Emakumeen papera landu…)
    • Zer auzo daude Oñatin? (Auzo motak aipa daitezke)
    • Oñatiarron izaera (herri «isolatua», odol berdineko jendearen arteko familiak daudela esaten da… Honek zer pisu du izaeran?)
    • Herriko zerbitzuak
    • Herriko festak
      • Nondik datoz? Zer ospatzen zen lehen egun horietan? Orain?
      • Gaur egungo jaiak
    • Zein ziren Oñatiko Jendearen Sinismenak garai honetan?
      • Kondairak eta mitologia
      • Udako solstizioa
    • Bizi ziren sorginak Oñatin? (Sendabelarrak, ukenduak…) Nola bizi ziren?
    • Zer euskara hitz egiten da Oñatin? (Bizkaiera, Oñatieraren ezaugarri orokorrak.
  • Oñatitik atzerrira
    • Oñatiar batzuk Amerikara joan ziren!****
      • Lope de Aguirre. Nor zen? Zer egin zuen?
    • Amerikatik Oñatira!
      • Kakaoa ekarri zuten Oñatira.
      • Zergatik da Oñati herri Txokolateroa?
      • Oñatin Txokolateixa dago. Zer da?
    • Beasainetik Oñatira
      • Manuel Martin Karrera (Beasain, 1779)
        • Nor da? Zer ideia ekarri zituen Oñatira?
          • Arantzazuko eliza eta ostatua, udaletxea, kanpandorrea…